Kursy prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

 

Ofertę naszą adresujemy szczególnie do osób, które chcą:

 

  • zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w obrębie zawodów: asystent ds. rachunkowości, księgowy (samodzielny), specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. wynagrodzeń , specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  • zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, płac, prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego,
  • uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego
  • przygotować się do egzaminów państwowych na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, na doradcę podatkowego oraz na biegłego rewidenta

 

I. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH

(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

 

1. KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - STOPIEŃ I

2. KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) - STOPIEŃ II

3. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - STOPIEŃ III

 

II. KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ KSIĘGOWYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PODATKAMI

 

4. KURS "SPECJALISTA DO SPRAW RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ"

 

III. KURSY "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

 

5. KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

6. KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

 

 

Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego pod nazwą:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej (pobierz) wraz z załącznikami (załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3 , załącznik nr 4) .

 

 

KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej jako zarejestrowana w gminie Płock niepubliczna placówka oświatowa (nr 188K) ma prawo do wydawania zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 622).

 

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 14 czerwca 2012 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymał akredytację na część prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Nowy Rynek 8 lok. 20. w Płocku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (pobierz akredytację):

 

1. Kurs podstaw rachunkowości
2. Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości
3. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych
4. Kurs "Kadry i płace w praktyce"

 

Zajęcia prowadzone są w Płocku w salach wykładowych Oddziału Terenowego w Płocku przy ul. Nowy Rynek 8 lok. 20. Wszystkie sale wyposażone są w klimatyzację oraz niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt dydaktyczny.

 

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres Biura Oddziału ( 09 – 402 Płock , ul. Nowy Rynek 8 lok. 20 ), faxem ( 024 262 67 62 ) lub e–mailem ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Opłaty za poszczególne kursy należy wpłacać na nasze konto:

PKO BP

Nr 14 1020 1042 0000 8402 0350 8819

 

lub w kasie Oddziału Terenowego w Płocku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,

ul.NowyRynek8lok. 20 w godzinach: 9.00-14.00

  

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Statut ośrodka szkoleniowego

 

O pierwszeństwie uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy wpłatach indywidualnych istnieje możliwość uregulowania należności za kurs ratach.

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia (osoby fizyczne), którzy co najmniej jeden rok należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki członkowskie, osoby kontynuujące naukę na kursach wyższych organizowanych przez nasz Oddział oraz firmy zgłaszające więcej niż 3 osoby korzystają ze zniżki przy odpłatności za kursy.